Urychlení portage


Každý uživatel gentoo si jistě nemohl nepovšimnout rychlosti s jakou portage vyhledává balík nebo řeší závislosti. Je to mizerie. Zlepšit výkon se dá několika způsoby. Připojením portage stromu do ramdisku, použití souborového systému s optimalizací pro velké množství malých souborů. Nedávno jsem, ale  narazil na utilitku eix. Eix si vytváří indexy a výrazně urychluje vyhledávání v portage.

Malé srovnání rychlosti

time emerge -s nesmysl
Searching...
[ Results for search key : nesmysl ]
[ Applications found : 0 ]

real 0m31.911s
user 0m2.478s
sys 0m1.216s

Oproti tomu:
time eix nesmysl
No matches found.

real 0m0.135s
user 0m0.080s
sys 0m0.020s